Už jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka

29.09.2016 08:24

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

I letošní rok se naše knihovna zapojila do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.
Cílem programu je rozvoj čtenářských návyků již od prvního ročníku školní docházky. 
Prvňáčci se v průběhu roku zúčastnili vzdělávacích lekcí v knihovně.
V červnu jsme pak všechny děti odměnili knihou Knihožrouti spisovatelky Kláry Smolíkové.